אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ח' תמוז  ה-תק"ן
רבי שאול ב"ר אריה לייב -מאמשטרדם
מחבר ספר "בנין אריאל"