אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' תמוז  ד-תתקל"א
רבי יעקב ב"ר מאיר רבנו תם -מרומרוג