אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , י"ד סיוון ה'תשע"ט , 17/06/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' סיוון  ה-תרל"ג
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
רבי יצחק אייזיק ב"ר ישכר בריש מזידיטשוב