אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , ט"ז אייר ה'תשע"ט , 21/05/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט"ו אייר  ה-תר"ט
רבי חיים מאיר יחיאל ממגולניצא
רבי חיים מאיר יחיאל ב"ר אבי עזרא זעליג ממוגלניצא