אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ו' טבת ה'תשע"ט , 14/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' אייר  ה-תרס"ג
רבי יוסף שלופר
רבייוסף ב"ר צבי שלופר מסלונים, בעל "פורת יוסף"