אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ז' טבת ה'תשע"ט , 15/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' אייר  ה-ש"כ
רבי קלמן וירמיזא
רבי קלמן וירמיזא מלבוב, מראשי מרביצי התורה בפולין