אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ח ניסן ה'תשע"ט , 23/04/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ' אדר  ה-ת"א
דרכי גישה
מקום קבורה:
קרקוב - krakow - פולין
רבי יואל סירקיש - הב"ח

ב"ר שמואל


רבי יואל סירקיש המכונה הב"ח, נולד בשנת 1561 בלובלין לאביו שמואל יפה ואמו סירקה (שרה).

למד תורה אצל אביו ואצל הרבנים ליבוש'ס מלובלין (רבו של בעל השל"ה), הרב הירש שור מבריסק (שהיה תלמיד מובהק של הרמ"א) ור' פייבוש שהיה ר"מ ואב"ד בקראקוב.
שימש כרב בפוזנה ובערים נוספות, ביניהם מז'יבוז' ובעלזא.
בשנת 1615 נתמנה לאב בית דין וראש מתיבתא בבריסק ובשנת 1619 עבר לתפקיד דומה בקרקוב וסביבותיה, שם כיהן עד יום מותו בכ' אדר שנת ת' (1640).

במהלך חייו היה מראשי ועד ארבע ארצות שבפנקסיו ניתן למצוא את עקבות פסיקותיו במיוחד במנושא מס החינוך.
הרב סירקיש היה עשיר גדול והאכיל תלמידים רבים על שולחנו. נמנע מלימוד שפות לועזיות וחכמות חיצוניות, למעט מתמטיקה.


בניו
הרב יהודה לייב שהיה דיין בקרקוב ואב בית דין בהענשטיין.
הרב שמואל צבי הירש אב בית דין בפינטשוב ואביו של בעל ה"שאגת אריה וקול שחל".