אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , י"ב אדר א' ה'תשע"ט , 17/02/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג אדר ב'  ה-תשמ"ו
רבי משה פיינשטיין Rav Moshe Finestien
רבי משה ב"ר דוד פיינשטיין, בעל שו"ת אגרות משה

Rav Moshe Finestien Author of Igros Moshe