אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , י"ב אדר א' ה'תשע"ט , 17/02/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' אדר  ה-תקמ"ח
רבי שלמה זלמן מוולוז'ין
רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק מוולוז'ין, תלמיד הגר"א