אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' טבת  ה-תקפ"ט
דרכי גישה
מקום קבורה:
פבליטש, אוקראינה
רבי אהרן מטיטוב [טיטובר]
הרה"ק רבי אהרן מטיטוב זיע"א בנו של הרה"ק רבי צבי בן רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, 
רבות ניתן לדבר בשבחו אך המעשה הבא שסיפר נכדו הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, מעיד עליו יותר מכל: לפני שנתגלה רבי אהרן הוא נהג בהסתרה מופלגת והתגורר בקונסטנטין שם היה יושב בבית המדרש מאחורי תנור, ועסק בתורה ובעבודת ה׳ יומם וליל.
סבל רעב ומחסור נורא היה מנת חלקו ובני משפחתו, אך איש לא שם לב אליו. פעם הגיעה הדחקות בביתו לשיא, וצער זוגתו וילדיו נגע ללבו, ובצר לו קרא לעבר המתפללים בבית הכנסת: כבר עידן  ועידנים שרוי ביניכם נכד הבעש״ט ועוסק בתורה ועבודה, אין לו שום עסקים, ואף אחד מכם לא שואל ״מהיכן ירק זה חי״? היתכן?
נדהמו האנשים ופניהם חפו מבושה. כמה מהם התנדבו על אתר לדאוג לפרנסתו של רבי אהרן מטיטוב. אולם כשהלכו לביתם התחרט רבי אהרן, ופרץ בבכי מר: איך עשה שטות כזו ונזקק לבריות, הרי תמיד בטח רק בה׳? נצמד רבי אהרן אל המזוזה כל הלילה והתחנן לה׳ שישכיח מן האנשים מה שביקש מהם ומה שהבטיחו לו...
ותפלתו נתקבלה...
אבל שנים מעטות אח"כ התגלה רבי אהרן בגדלותו עבר להתגורר בפבלוטש שבאוקראינה והנהיג שם את העדה בדרכי העבודה.
שם גם נסתלק ונטמן רבי אהרן בה' טבת תקפ"ט