אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , י"א כסלו ה'תש"פ , 09/12/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג כסלו  ד-רנ"ט
רבינא בריה דרב הונא
האמורא רבינא בריה דרב הונא