אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ו' כסלו  ה-תשי"ח
רבי מיכאל דב ווייסמנדל
רבי חיים מיכאל דב ב"ר יוסף ווייסמנדל מנייטרא