אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' חשוון  ה-ש"ו
רבי שמואל די מודינה
רבי שמואל ב"ר משה די מודינא, המכונה "מהרשד"ם"