אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
קברים ובתי קברות

מאחדים כוחות למען בתי העלמין באירופה

אהלי צדיקים / י"ג טבת ה'תשס"ט
הארגונים הגדולים בעולם הפועלים לשמירה על כבוד המתים‚ יחד עם "מרכז רבני אירופה"‚ סיכמו לעבוד בשיתוף פעולה למען שמירה על בתי הקברות באירופה והצלתם.

אגודת אהלי צדיקים, אגודת 'אתרא קדישא', בראשותו של הרה"ג ר' דוד שמידל שליט"א ואגף בתי העלמין של 'מרכז רבני אירופה', בראשות הגאון ר' אברהם יפה שלזינגר שליט"א פרסמו גילוי דעת, עליו חתמו ראשי הארגונים, בו הם מסכימים לאחד כוחות למען הצלת בתי הקברות באירופה.

 

במסמך נאמר כי הארגונים יעבדו "יחד למען בתי הקברות באירופה, בהתייעצות הדדית, בעזרה הדדית, בהעברת מיידע האחד לרעהו ובקשר מתמיד ועדכון הדדי בכל הקשור לשימור והצלת בתי הקברות וקברי הצדיקים ברחבי אירופה, וכן להופיע בפני אומות העולם במלוכד ובדעה אחת".

 

הרבנים מביעים תקווה במסמך "כי בעז"ה נעבוד שכם אחד לעשות רצונו יתברך למען לא יחוללו ח"ו בתי הקברות וקברי בני עמינו ולמען יעמדו לעד ולמשמרת."

 

כאמור, בשם שלושת הארגונים הגדולים חתמו הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, יו"ר אהלי צדיקים, הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א יו"ר אגף בתי עלמין במרכז רבני אירופה והגאון הרב דוד מיכאל שמידל בשם אתרא קדישא.

 

הגר"א שלזינגר והרה"ח רי"מ גבאי במז'בוז'
הגר"א שלזינגר והרה"ח רי"מ גבאי במז'בוז'
אהלי צדיקים
הגר"א שלזינגר עם הרי"מ גבאי בבית מדרשו העתיק של הבעש"ט במז'בוז'
הגר"א שלזינגר עם הרי"מ גבאי בבית מדרשו העתיק של הבעש"ט במז'בוז'
אהלי צדיקים
יו"ר אהלי צדיקים יחד עם הגר"א שלזינגר ביציאה מבית מדרשו של הבעש"ט
יו"ר אהלי צדיקים יחד עם הגר"א שלזינגר ביציאה מבית מדרשו של הבעש"ט
אהלי צדיקים