אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , י"ד סיוון ה'תשע"ט , 17/06/2019
קברים ובתי קברות

ליוורנו: עיר מלאה חכמים וסופרים

דוברות : אהלי צדיקים / ב' אדר ה'תשע"ז
העיר ליוורנו שבאיטליה, עיר מלאה חכמים וסופרים היתה באותו דור של "תור הזהב". שרידים לאותם חיים של תורה עצומים שפיכו בעיר והאירו תבל ומלואה, ניתן למצוא בבית העלמין בעיר, שם טמונים צדיקים וקדושי עליון רבים מספור, שרק שמיעת שמם גורשת לרטט של התרגשות בקרב כל יהודי מבקש ה'.

דא עקא, מצבה של בית העלמין שם איננה מן המשופרות. ובאגודת "אהלי צדיקים" לקחו את הענין לתשומת לב.
הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר האגודה לקח את בית העלמין 'לידיו'. מצבות הצדיקים חודשו מחדש, הוקמו מצבותיהם של קרוב לעשרים מגדולי העולם הטמונים שם, 'והמלאכה הגדולה עוד לפנינו' מספר לנו הרב גבאי.

נדירים הם בתי העלמין שכה רבים הם הצדיקים הטמונים שם, כהגה"ק בעל "שער המלך" על הרמב"ם; הגאון הקדוש בעל "שומר אמונים" הקדמון; הגה"ק בעל "שיח יצחק" על מסכת יומא; הרה"ק בעל "יד מלאכי", הגה"ק רבי יהודה שרף רבו של הגה"ק ה'פרי חדש'; ועוד ועוד.

האגודה מקווה להמשיך את עבודות שיקום בית העלמין, כמו גם שיקום בית העלמין הנוסף בעיר, שגם הוא מלא וגדוש בצדיקים וטהורים שהאירו את עולמה התורני והיהודי של העיר ליוורנו המפורסמת.


כאן המקום להודות לרב הקהילה הרב יאיר דידי שליט"א על עזרתו הרבה במלאכת הקודש להצלת בית הקברות בליוורנו.
אהלי צדיקים
אהלי צדיקים