אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות כלליות ומאמרים

טיסמניץ: אותר בית העלמין בו טמון ראש שושלת קאסוב ויזניץ

אבי השושלת החסידית המפוארת "קאסוב ויזניץ" הוא הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד, מגדולי תלמידי מרן הבעל שם טוב הקדוש ובעל התפילה בבית מדרשו. אודות רבי יעקב קאפיל זה מסופרים בסילודין סיפורי פלאות על עבודת קונו במסירות נפש.

רבי יעקב קאפיל נטמן בעיר טיסמניץ. ומקום קבורתו נעלם בצוק העתים. לבקשתם של חסידי ויזניץ, העמיד הרב ישראל מאיר גבאי לפני כעשרים וחמש שנה, מצבה בבית עלמין בטיסמניץ לכבודו של רבי יעקב קאפיל חסיד הטמון בעיר.

אלא שעם הזמן התברר, כי בית העלמין בעיר הינו בית העלמין חדש יחסית, מחקרים עמוקים שכללו צילומי אויר מלפני המלחמה, עדויות ותרשימים עתיקים, שערך הנכד לבית ויזניץ הרב לוי יצחק הגר יחד עם הרב גבאי, העלו את המסקנה הברורה, כי בית עלמין זה הוקם שנים רבות לאחר פטירת רבי יעקב קאפיל חסיד, וכי בעיר פעל בית עלמין עתיק שמקום קבורתו של רבי יעקב קאפיל נמצא שם.

בית עלמין זה נחרב כולו, לדאבון לב, ועל שטחה של חלקו הוקם בית ספר גויי, אגודת "אהלי צדיקים" יחד עם נכדי הצדיק פעלו לשימור המקום ורישומו כדת כבית עלמין ואתר מורשת יהודית, והרב גבאי אף הציב שם מצבת זכרון עולם לכבודו של הצדיק הקדוש הטמון בעיר.
אהלי צדיקים
אהלי צדיקים