אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות כלליות ומאמרים

אילינקה‚ מחוז ורונז‚ רוסיה: ציונו של החסיד המפורסם שוקם

ט"ז שבט ה'תשע"ז
רבי יואל זה הלך לבית עולמו, והרב ישראל מאיר גבאי שבינתיים הקים את אימפריית "אהלי צדיקים" לאיתור ושימור המקומות הקדושים, חש חובה מיוחדת לעצמו - משימת איתור קברו של רבי נחום שטארקס.
 

רבי יואל שטארקס, היה אחד מדמויות חסידי ברסלב, שכל חסיד ברסלב של לפני כמה עשורים הכיר והעריך, הוא היה אחד מן החסידים הדבקים והנלהבים, אשר היה מעביר את שלהבת אבוקת האור של חסידי קמאי לדור הבא.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת "אהלי צדיקים" מספר על קשר מיוחד ואישי שנוצר בינו ובין חסיד מופלא זה, שעות רבות היה הרב גבאי יושב במחיצתו ודולה ממנו פרטי היסטוריה עסיסיים וכבירים על חסידי ברסלב בדור הקודם, על חסידות במהותה ובכללה ועל אהבת ה'.

פרק מיוחד בשיחותיו אלה, הקדיש רבי יואל על דמותו ההרואית של אביו הגדול, החסיד המפורסם רבי נחום שטארקס שהיה חסיד נלהב ועובד ה' בסילודין. עבודתו המיוחדת של אביו היתה בקירובם של הגרים אשר זכו לבוא ולהסתופף תחת כנפי השכינה, רבי נחום זה היה מקרבם, מלמדם תורה ודעת ומרעיף עליהם טללי תחיה וקרבת אלוקים. המשפחה אף זכתה לארח את הצדיק הגדול רבי אברהם ב"ר נחמן מנהיגם של חסידי ברסלב באותה תקופה שהיה מסתופף בצילם רבות.

פטירתו של רבי נחום זה היתה אף היא בצילם של אותם תלמידים נאמנים באחד מכפרי רוסיה, שם גם נטמן ע"י תלמידיו שאהבוהו אהבה עזה. והיה רבי יואל מספר על כך בערגה רבה.

רבי יואל זה הלך לבית עולמו, והרב ישראל מאיר גבאי שבינתיים הקים את אימפריית "אהלי צדיקים" לאיתור ושימור המקומות הקדושים, חש חובה מיוחדת לעצמו - משימת איתור קברו של רבי נחום שטארקס. רבי ישראל מאיר גבאי הצר על כך שלא דלה מרבי יואל פרטים מדויקים על מקום קבורתו, וכך נבצר ממנו להשלים את זאת, אך בליבו פנימה מקננת תמיד תחושה של חובה - להגיע אל מקום הציון.

בטאון "ניצוצות" שרואה אור ע"י הרב אהרן קליגר, היה הפעם השליח ממרום לסייע במשימת האיתור. יריעה שפרסם העורך על רבי יואל שטארקס, הביא את הרב קליגר אל הרב גבאי, כדי לדלות ממנו פרטים עעל רבי יואל שכאמור, היה לו לרב גבאי קשר מיוחד ואישי עמו. הרב גבאי שטח בפני הרב קליגר את משאלתו לאתר את מקום הציון. הרב קליגר איתר את בתו של רבי יואל, שאלה אודות הידוע לה, והפאזל הושלם. הרב גבאי טס לכפר אילינקה שבמחוז ורונז ברוסיה שם, על פי עדותה של הבת, אמור היה הציון להיות. סדרה של נסים גלוים שאין כאן המקום לפרט, הוביל את צעדי הרב גבאי הישר אל מקום הציון.

מספר נסיעות נוספות יערוך הרב גבאי עד שהציון ב"ה יעמוד על תילו בכבודו הראוי. כך, השלים הרב גבאי את חובתו הבסיסית למשפחת החסידים שטארקס.