אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות

ברדיוב: נמצא ציונו של הרה"ק רבי בעריש מטארנאווא זיע"א

אהלי צדיקים  / י"ז טבת ה'תשע"ז
מפורסם היה הרה"ק רבי יעקב דב נייגערשאל מטארנאווא זיע"א בדורו, אחד מגדולי החסידות היה - תלמידו של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע, ידידו ורעו של הרה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז זי"ע.


מפורסם היה הרה"ק רבי יעקב דב נייגערשאל מטארנאווא זיע"א בדורו, אחד מגדולי החסידות היה - תלמידו של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע, ידידו ורעו של הרה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז זי"ע.
דרכו נפלאה וחתומה היה, ברוב ימיו איווה להתפרנס מיגיע כפיו ולא ניהל עדה, אך מעטים ידעו על גדלותו הענקית ועל דמותו השגיבה, ובאו אליו להסתופף בצילו, אך בערוב ימיו, נגזר עליו להתגלות והנהיג את עדתו בברדיוב העיר ושם מנוחתו כבוד.
מצבת קדשו, חוללה בצוק העתים, האותיות שנחקקו עליה נמחקו כליל, ומקומה לא נודע שנים רבות.

פעילותם של צאצאי הצדיק החיים עמנו, הביאה לאיתור מצבת קדשו בעיר בארדיוב. והללו הזעיקו כמובן את צוות "אהלי צדיקים", אשר כמובן, הקימו מחדש את המצבה הקדושה על הציון, ואוהל מפואר מעליו, לכבודו של אותו צדיק וקדוש.