אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות

קורימה: אהלו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מקורימה זיע"א הושבה לכבודה הראוי

ה' טבת ה'תשע"ז
בצוק העתים והזמנים, שקעו המצבות והאוהל נהרס כמעט כליל | בימים אלו, מוקם האוהל הקדוש מחדש על הציון הק' כראוי וכיאות לכבודו של אותו צדיק.
אחד מן הקדושים שבדורו, היה הרה"ק רבי יחיאל מיכל מקורימה,  
​שאף כיהן ברבנות בעיר דינאוויץ, נכדו של הצדיק הקדוש הרבי ר' זושא מאניפולי זיע"אבצוק העתים והזמנים, שקעו המצבות והאוהל נהרס כמעט כליל. 
בפעילותם חובקת העולמות של אגודת "אהלי צדיקים" בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א  הושבו המצבות הקדושות אל מקומם הראוי, חודשו ושודרגו בכבוד הראוי.  
בימים אלו, מוקם האוהל הקדוש מחדש על הציון הק' כראוי וכיאות לכבודו של אותו צדיק.