אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות

חוסט: אוהל חדש על ציונו של הרה"ק בעל "ערוגת הבושם" ושאר הקדושים

דוברות: אהלי צדיקים  / ד' כסלו ה'תשע"ז
המצבות בבית העלמין חודשו | בית העלמין מתוחזק באופן שוטף | בקרוב - הקמת בית "הכנסת אורחים" בעיר ע"י אגודת "אהלי צדיקים"

העיר חוסט, עיר ואם בישראל משכבר הימים, שמה ושמעה של העיר יצאה למרחוק, גדולי ואבירי הדור שמשו שם ברבנות ופארו את כותל המזרח בעיר. בראשם ניתן למנות את הגאון הקדוש בעל "ערוגת הבושם" זיע"א

שנים חלפו מאז החורבן הגדול, והעיר עמדה בשממונה ובחורבנה, עד שאגודת "אהלי צדיקים" בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי, תחזיר את פארה והדרה של העיר כראוי וכיאות לה.

בפעילותו הנמרצת של הרב גבאי, הועמד הרה"ג רבי משה יחזקאל שרגא גרינוולד שליט"א, מצאצאי בעל "ערוגת הבושם" ואחד מן הדואגים לעתידה של העיר, והועמד כרבה הרשמי של העיר חוסט מטעם השלטונות, הרב גרינוואלד שליט"א, דואג לחיי קהילה ורוחניות שאט אט מתחילים לפרוח בעיר, כאשר אגודת "אהלי צדיקים" עומדת מאחורי הפעילות הענפה באופן שוטף וחודשי.
בית העלמין היהודי בעיר, היווה, בשנות קדם - תל תלפיות שהכל פונים אליו, מקום מנוחתם כבוד של גדולי עולם בדורות רבים, מצוקי ארץ שהאירו את שמי היהדות באור תורתם ובהוד יפעתם. אלא ששיקומה של בית העלמין נראה מורכב מהרגיל, רבים וטובים התייאשו מלפעול עבורה.

אך לא איש כהרב גבאי ירתע, מה שיותר מורכב - יותר אתגרי. פעילות נמרצת שכללה התערבויות שלטוניות והזזת קירות בטון, וכמובן - כסף - והרבה, הביאו לתוצאה המיוחלת. בצוותא חדא עם הרב גרינוואלד, פועלת האגודה לשיקום המוני מצבות בבית העלמין של העיר ולהעמידם על תיקונם. ובית העלמין קיבל צורה מיוחדת, אגודת "אהלי צדיקים" אף שוקדת על נקיונה של בית העלמין ומעמידה לשם כך ממונה מיוחד האחראי על התחזוקה במקום.

גולת הכותרת של פעילות "אהלי צדיקים" בעיר חוסט, היא הקמת האוהל המפואר והמחודש על קברו של הרה"ק בעל "ערוגת הבושם" זיעועכי"א, אשר לצידו טמונים גם הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע, והגה"ק בעל "בית היוצר" זי"ע. לכבודו ולזכרו הטהור של אותם צדיקים וקדושים פועלי ישועות בקרב הארץ.

באי העיר חוסט, יפגשו בחזות מאירת עיניים אשר מכבדת את עברה ואת זכרה של העיר. אגודת "אהלי צדיקים" שוקדת כעת על הקמת "הכנסת אורחים" מיוחד ומפואר, אשר יקדם את פני הבאים לחון את פני העיר ולהשתטח על קברי הקדושים אשר בארץ המה, שיוכלו להשיב את נפשם כראוי וכיאות.

האגודה מתכוונת אי"ה בקרוב, לבשר על פתיחתו של בית ה"הכנסת אורחים" ע"י הרב גרינוואלד שליט"א, לטובת באי העיר חוסט ולטובת הקדושים הטמונים בה.
אהלי צדיקים
אהלי צדיקים
אהלי צדיקים