אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
יזכור!!!

יזכור: נעמירוב‚ אוקראינה

כ"ח ניסן ה'תשע"א
בפרעות ת"ח נלקחו שלשת אלפים מיהודי נעמירוב והסביבה ונרצחו יחד עם הגה"ק רבי יחיאל מיכל מנעמירוב זיע"א בעמ"ס "שברי לוחות" השם יקום דמם. בשנת ה'תשנ"ח‚ שלש מאות וחמישים שנה אחר הטבח הנורא הקימה האגודה מציבת ענק לזכר אותם קדושי עליון הי"ד

גזרות ת"ח ות"ט החלו במהלך התקוממות הקוזאקים והחקלאים הפיאודלים של דרום אוקראינה כנגד הממלכה המשעבדת, פולין, בהנהגתו של בוגדן חמלניצקי.

המרד, שהחל כהפיכה עממית כנגד שיטת המשטר הפאודלית והכיבוש הפולני, הופנה גם כנגד היהודים, משום שנתפסו כנציגי המשטר - ובהמשך, איבד המרד את אופיו המקורי והפך לסדרת פרעות כנגד יהודים באשר הם יהודים. הפרעות התאפינו באכזריות יתר הן מצד הקוזאקים הפורעים והן מצד העם הפולני, שאמנם בחלקיו נלחם בפורעים אבל שש להסגיר את היהודים לידיהם. הפרעות כללו התעללות ביהודים חיים ובגופות המתים, הרג תינוקות, אונס נשים ונערות, עינוי ורצח הורים למול עיני ילדיהם וילדים למול עיני הוריהם, מכירה של יהודים רבים לעבדות ועוד.

בספר "יְוֵן מצולה" מאת נתן נטע הנובר, המתעד את המאורעות, מספר ר′ נתן נטע על זוועות סאדיסטיות קשות:
"קצתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לכלבים, וקצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשליכום על הדרך ועברו עליהם בקרונות ודרכום בסוסים, וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו כדי להמית והשליכום בחוץ שלא ימותו מהרה ויפרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם. והרבה קברו בחייהם. ושחטו ילדים בחיק אימותם. והרבה ילדים קרעו לקרעים כדגים... לא הייתה מיתה משונה בעולם שלא עשו בהם, וכל ד′ מיתות בית דין: סקילה, שרפה, הרג וחנק. והרבה לקחו הקדרים בשביה... והבתולות והנשים היפות לקחו לשפחות ולאופות וקצת לנשים ולפילגשים".
נתן נטע הנובר, יְוֵן מצולה, פרק ד′

ברוב המקומות נשאו הפרעות אופי של קידוש השם, כאשר הפורעים העמידו בפני היהודים את הברירה להמיר את דתם ולהינצל. במקומות רבים תועדו מעשים הירואיים כנשים שהרגו את עצמן בתחבולות כדי שלא יאנסו אותן.
בפרעות נרצחו, על-פי ההערכות, מעל 100,000 יהודים, ונשרפו ונחרבו כשליש מהקהילות היהודיות בפולין ואוקראינה. הפרעות היו לאסון ולאירוע מעצב בתולדות עם ישראל בכלל ובתולדות האנטישמיות בפרט.

באותן שנים חיו בין עם ישראל הצדיקים "רבי שמשון מאוסטרופולי" ו"רבי יחיאל מיכל מרימנוב" אשר שניהם מסרו את נפשם למען כלל ישראל ונהרגו על קדוש ה′ בפרעות אלו, זמן מה לאחר מותן מות קדושים התבטלה הגזירה מעל עם ישראל והפוגרום נפסק.

אהלי צדיקים
אהלי צדיקים
קבר אחים מטבח ת"ח ות"ט
קבר אחים מטבח ת"ח ות"ט
אהלי צדיקים