אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
יזכור!!!

יזכור: בוטשאטש‚ אוקראינה

אהלי צדיקים / כ"ו ניסן ה'תשס"ט
לפני כמה חודשים הגיעה האגודה להסכמה עם ראש העיר על הקמת אנדרטה סימלית על קבר האחים בעיר בוטשאטש

לפני כמה חודשים הגיעה האגודה להסכמה עם ראש העיר על הקמת אנדרטה סימלית על קבר האחים בעיר בוטשאטש

הגרמנים כבשו את העיר ב-5 ביולי 1941, הכנופיות האוקראיניות הלאומיות יצאו למסע של רצח ושוד שקורבנותיו יהודים ברובם. במהלך יולי אוגוסט נוספו לאוכלוסיית העיר אלפי פליטים יהודיים הונגריים מהקרפאטרוס ומניין היהודים בעיר צמח לכדי 15,000 נפש.

אלפים מבני הקהילה היהודית ומהפליטים נרצחו בין השנים 1941 ו-1943 בירי בחוצות העיר לבורות על גבעת הפֶדוֹר, ובשני משלוחים למחנה ההשמדה בלז′ץ. ביולי 1943 הוכרזה בוטשאטש כיודנריין. ובכך נגדעה קהילה מפוארת בת כ500 שנה.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה: "מעבר לחיוב ההלכתי לציין את קברי המתים, אסור לנו לשכוח את המקום בו מסרו את נפשם רבים כל כך מבני עמינו אך ורק בשל היותם יהודים, המציבה הזאת תזכיר לכל עובר ושב גם שישים שנה אחרי את הרצח המזעזע ההוא, ואת קיומה של קהילה מפוארת, שאיננה"

סימון קבר האחים בבוטשאטש
סימון קבר האחים בבוטשאטש
אהלי צדיקים
סימון קבר האחים בבוטשאטש
סימון קבר האחים בבוטשאטש
אהלי צדיקים