אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , י"א כסלו ה'תש"פ , 09/12/2019
אודות

מה עושה האגודה

י"א אב ה'תשס"ט

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם. כשאפשר – לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה.

וגם – בדרכים נוספות: באיתור ושיפוץ קברי צדיקים, שעצם שיפוצם, ההתעניינות בהם והעליה אליהם גורמים לבית הקברות שסביבם להיות שמור יותר ומוגן יותר, כפי שמוכיח גם נסיונה העשיר של האגודה; עידוד העליה לבתי קברות וקברי צדיקים; הקמת בתי הכנסת אורחים סמוך למרכזי עליה, על מנת להקל על העולים אליהם; להכניס ספרי תורה לבתי כנסת שעל קברי צדיקים ולהדליק נר תמיד על קברי צדיקים.

מטרת כל הנ"ל הינה להרבות את התנועה היהודית בבתי קברות יהודיים עתיקים, שכאמור, תורמת תרומה כבירה להצלתם.

מלבד זאת, מאתרת האגודה קברי אחים בהם נטמנו הנרצחים מבני עמינו הי"ד בפרעות שונות ובשואה האיומה ומקימה עליהם מצבות לשמרם.

בארץ ישראל, פועלת האגודה לאיתור ציוני הקדמונים בגליל באמצעות מחקר ענק, סימוני הקברים – ובקרוב יצא לאור ספר מחקר הקובע את מיקומי הקברים ע"פ המחקר שנערך. בראש אגף ארץ ישראל של האגודה עומד הרב ישראל הרצברג שליט"א

אהל על ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
אהל על ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
ציון הבעל שם טוב‚ מזיבוז‚ אוקראינה
מקווה סמוך לציון הבעש"ט
מקווה סמוך לציון הבעש"ט
חדר לינה במרכז ההכנסת אורחים סמון לציון הבעש"ט
חדר לינה במרכז ההכנסת אורחים סמון לציון הבעש"ט
בית הכנסת במרכז ההכנסת אורחים סמון לציון הבעש"ט
בית הכנסת במרכז ההכנסת אורחים סמון לציון הבעש"ט
בית מדרשו העתיק של הבעש"ט
בית מדרשו העתיק של הבעש"ט
מרכז הכנסת אורחים סמוך לציון רבי נתן מברסלב
מרכז הכנסת אורחים סמוך לציון רבי נתן מברסלב
ציון רבי ישראל מוואלעדניק בעל השארית ישראל
ציון רבי ישראל מוואלעדניק בעל השארית ישראל
קברי תלמדי הבעש"ט‚ קאמינקה‚ אוקראינה
קברי תלמדי הבעש"ט‚ קאמינקה‚ אוקראינה
ציון קברי צדיקים
ציון קברי צדיקים
עקביה בן מהללאל ואדמון‚ חוקאב‚ ארץ ישראל
עקביה בן מהללאל ואדמון‚ חוקאב‚ ארץ ישראל
רבי שמעון בן רבי יוסי‚ דלתון‚ ארץ ישראל
רבי שמעון בן רבי יוסי‚ דלתון‚ ארץ ישראל
רבי נתן הבבלי‚ כביש צפת מירון
רבי נתן הבבלי‚ כביש צפת מירון
רבי יוסי חטופא‚ מירון ארץ ישראל
רבי יוסי חטופא‚ מירון ארץ ישראל
ציון התנא רבי יהודה בן תימא
ציון התנא רבי יהודה בן תימא