אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
מז'בוז - מולדת תנועת החסידות

מראות ממזיבוז

בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
אהלי צדיקים
היכל הבוהנים מול הציון הק'
היכל הבוהנים מול הציון הק'
בית המדרש סמוך לציון הבעש"ט
בית המדרש סמוך לציון הבעש"ט
בית המדרש סמוך לציון הבעש"ט
בית המדרש סמוך לציון הבעש"ט
מבנה הכנסת אורחים בבניה
מבנה הכנסת אורחים בבניה
ספר האורחים
ספר האורחים
הרב אליקים לבנון
הרב אליקים לבנון
לשמירת הכתבה
לשמירת הכתבה
בקיהילה
ynet גיל יוכנן