אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
מז'בוז - מולדת תנועת החסידות

הכנסת אורחים במז'בוז'

מערכת אהלי צדיקים / י"ד אלול ה'תשס"ו
מבחינות רבות, מז'בוז' הינה גולת הכותרת בפעילותה של אגודת אהלי צדיקים. למעלה ממאה מיטות הכנסת אורחים, אוהל מפואר על ציון הבעל שם טוב ופעילות ענפה נוספת. אימפריה בתמונות

מז'בוז', מולדתה של תנועת החסידות, ברחובותיה הילכו אור שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א ותלמידיו הקדושים, הינה המפעל הגדול והמגוון ביותר של אגודת אהלי צדיקים.

 

מבנה הכנסת אורחים ענק הכולל מקוה, בית כנסת, חדר אוכל וחדרי לינה, למעלה מ-100 מיטות בדירות נוספות, אוהל מפואר על ציון הבעל שם טוב, שחזור בית מדרשו של הבעל שם טוב שני בתי קברות מגודרים ומטופלים, מצבות על קברי אחים, ויזמות נוספות שהינן בבניה או בהתקדמות: גאולת בית הכנסת של ה"אוהב ישראל" מאפטא, בנין הכנסת אורחים נוסף, שנמצא בעיצומה של בניה (ובניתו מתעכבת מחוסר תקציב)ועוד.

האדמו"ר מלעלוב והאדמו"ר ממאקווא שבים מבית המדרש העתיק לבנין הכנסת אורחים
האדמו"ר מלעלוב והאדמו"ר ממאקווא שבים מבית המדרש העתיק לבנין הכנסת אורחים
אהלי צדיקים
מתפללים על הציון
מתפללים על הציון
אהלי צדיקים
קבר אחים
קבר אחים
אהלי צדיקים
אחד מחדרי הלינה
אחד מחדרי הלינה
אהלי צדיקים
מגדל המים של הכנסת אורחים שקרס בתחילת קיץ תשס"ו
מגדל המים של הכנסת אורחים שקרס בתחילת קיץ תשס"ו
אהלי צדיקים
בנין הכנסת אורחים המרכזי
בנין הכנסת אורחים המרכזי
אהלי צדיקים
הרב יהושע רוזנברג‚ רבה של בית שמש‚ בבנין הכנסת אורחים
הרב יהושע רוזנברג‚ רבה של בית שמש‚ בבנין הכנסת אורחים
אהלי צדיקים
יסודות בית הכנסת הב"ח
יסודות בית הכנסת הב"ח
אהלי צדיקים
מרחיבים את המטבח וחדר האוכל במבנה הכנסת אורחים המרכזי
מרחיבים את המטבח וחדר האוכל במבנה הכנסת אורחים המרכזי
אהלי צדיקים
אוכלים בהכנסת אורחים
אוכלים בהכנסת אורחים
אהלי צדיקים
מפת אוהל הבעל שם טוב כפי שצוירה על ידי הרב ביק עבור אהלי צדיקים
מפת אוהל הבעל שם טוב כפי שצוירה על ידי הרב ביק עבור אהלי צדיקים
אהלי צדיקים
מבנה הכנסת אורחים החדש (בבניה)
מבנה הכנסת אורחים החדש (בבניה)
אהלי צדיקים
פנים בית הכנסת העתיק של הבעש"ט ששוחזר על ידי אהלי צדיקים
פנים בית הכנסת העתיק של הבעש"ט ששוחזר על ידי אהלי צדיקים
אהלי צדיקים
בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר על ידי אהלי צדיקים
בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר על ידי אהלי צדיקים
אהלי צדיקים
יו"ר האגודה‚ הרב ישראל מאיר גבאי (בשמאל) ליד האדמו"ר מלעלוב והנדיב הר"ר דוד מאיר טאלער הי"ו‚ שנדב חלק גדול משחזור ביהמ"ד העתיק
יו"ר האגודה‚ הרב ישראל מאיר גבאי (בשמאל) ליד האדמו"ר מלעלוב והנדיב הר"ר דוד מאיר טאלער הי"ו‚ שנדב חלק גדול משחזור ביהמ"ד העתיק
אהלי צדיקים
האדמו"ר בתולדות אהרן במז'בוז'
האדמו"ר בתולדות אהרן במז'בוז'
אהלי צדיקים
בית הקברות "החדש" במז'בוז'‚ לאחר ניקויו
בית הקברות "החדש" במז'בוז'‚ לאחר ניקויו
אהלי צדיקים
מצבת ציון אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש
מצבת ציון אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש
אהלי צדיקים
הגדר שהוקמה סביב בית החיים
הגדר שהוקמה סביב בית החיים
אהלי צדיקים
הרה"צ רבי מרדכי שטיינר בעת הבדלה במז'בוז'
הרה"צ רבי מרדכי שטיינר בעת הבדלה במז'בוז'
אהלי צדיקים
האוהל שעל ציון הבעש"ט ומבנה הכנסת אורחים המרכזי
האוהל שעל ציון הבעש"ט ומבנה הכנסת אורחים המרכזי
אהלי צדיקים
האדמו"ר ממונקאטש עורך שולחנו במז'בוז'
האדמו"ר ממונקאטש עורך שולחנו במז'בוז'
אהלי צדיקים
משפצים את הגדר סביב בית החיים
משפצים את הגדר סביב בית החיים
אהלי צדיקים
אוכלים בהיכל הכנסת אורחים
אוכלים בהיכל הכנסת אורחים
אהלי צדיקים
ציבור מתפללים בציון הבעל שם טוב
ציבור מתפללים בציון הבעל שם טוב
אהלי צדיקים
מבנה הכנסת אורחים המרכזי
מבנה הכנסת אורחים המרכזי
אהלי צדיקים
עלון ארץ ישראל מס' 79
עלון ארץ ישראל מס' 79
אהלי צדיקים