אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
מז'בוז - מולדת תנועת החסידות

בית הכנסת העתיק שלהבעש"ט

אהלי צדיקים / ט"ו תמוז ה'תשס"ו
סיור מצולם של שחזור בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב הקדוש, בדיוק במקום בו עמד ובדיוק בצורה בה היה.

בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב, בו הסתובבו ובו עבדו את בוראם בדבקות שאין לשערה, גדולי ומאורי תנועת החסידות, בו גדלו רבי ברוך ממז'בוז', ה"דגל מחנה אפרים", רבי נחמן מברסלב ועוד ממאורי עמינו, חרב במלחמת העולם השניה.

כמה עשרות שנים אחר כך, נרתמה אגודת אהלי צדיקים, ובסיועם של נדיבי עם שחזרה - בדיוק רב - את בית הכנסת של הבעל שם טוב, שכיום שוב נשמע בו קול התורה והתפילה של העולים להשתטח על ציון הבעל שם טוב.

חמשת התמונות האחרונות בדף, הינן תמונות מבית המדרש המקורי, על פיהן, בין היתר, שוחזר בית המדרש.

שחזור בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
שחזור בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
אהלי צדיקים
יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, בסיור במז'בוז' עם האדמו"ר מלעלוב והנדיב הר"ר דוד מאיר טאלער, שנדב חלק גדול מהוצאות שחזור ביהמ"ד העתיק
יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, בסיור במז'בוז' עם האדמו"ר מלעלוב והנדיב הר"ר דוד מאיר טאלער, שנדב חלק גדול מהוצאות שחזור ביהמ"ד העתיק
אהלי צדיקים
השלד עומד, הבימה, שנשענת על העמודים התומכים בגג, עומדת גם היא
השלד עומד, הבימה, שנשענת על העמודים התומכים בגג, עומדת גם היא
אהלי צדיקים
הבימה עומדת. מאחוריה: דלת חדר המגיד
הבימה עומדת. מאחוריה: דלת חדר המגיד
אהלי צדיקים
קביעת מזוזה: האדמו"ר מלעלוב קובע מזוזה בבית המדרש המשוחזר
קביעת מזוזה: האדמו"ר מלעלוב קובע מזוזה בבית המדרש המשוחזר
אהלי צדיקים
במרכז: ארון הקודש. מצד שמאל: מקום מושב הבעש"ט בחיים חיותו
במרכז: ארון הקודש. מצד שמאל: מקום מושב הבעש"ט בחיים חיותו
אהלי צדיקים
פנים בית הכנסת המשוחזר
פנים בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
מראה מבחוץ: בית המדרש המשוחזר
מראה מבחוץ: בית המדרש המשוחזר
אהלי צדיקים
מראה מבחוץ: בית הכנסת המשוחזר מצידו האחורי
מראה מבחוץ: בית הכנסת המשוחזר מצידו האחורי
אהלי צדיקים
שך היה פעם: תנור העצים בבית הכנסת המשוחזר.
שך היה פעם: תנור העצים בבית הכנסת המשוחזר.
אהלי צדיקים
שלד בית הכנסת המשוחזר
שלד בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
שלד בית הכנסת המשוחזר
שלד בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
שלד בית הכנסת המשוחזר
שלד בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
מעמידים את גג בית הכנסת המשוחזר
מעמידים את גג בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
הבניה הסתיימה, כל מה שחסר הוא ארון הקודש.
הבניה הסתיימה, כל מה שחסר הוא ארון הקודש.
אהלי צדיקים
מעמידים את גג בית הכנסת המשוחזר
מעמידים את גג בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
מעמידים את העמודים התומכים בגג עליהם עומדת ה"בימה"
מעמידים את העמודים התומכים בגג עליהם עומדת ה"בימה"
אהלי צדיקים
"חדר המגיד" בפינת בית המדרש
"חדר המגיד" בפינת בית המדרש
אהלי צדיקים
מעמידים את הגג
מעמידים את הגג
אהלי צדיקים
מסיימים את החלונות
מסיימים את החלונות
אהלי צדיקים
פנים בית הכנסת המשוחזר
פנים בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
תנור העצים בבית הכנסת המשוחזר: כך מחממים את בית הכנסת בחורף
תנור העצים בבית הכנסת המשוחזר: כך מחממים את בית הכנסת בחורף
אהלי צדיקים
הכניסה ל"חדר המגיד"
הכניסה ל"חדר המגיד"
אהלי צדיקים
שחזור בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב - מבט מבחוץ
שחזור בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב - מבט מבחוץ
אהלי צדיקים
אחרי סיום הבניה: מתפללים בבית הכנסת המשוחזר
אחרי סיום הבניה: מתפללים בבית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
פנים בית הכנסת המשוחזר
פנים בית הכנסת המשוחזר
אהלי צדיקים
האדמו"ר מלעלוב בקביעת מזוזה
האדמו"ר מלעלוב בקביעת מזוזה
אהלי צדיקים
מראה בית הכנסת העתיק של הבעש"ט כפי שצולם על ידי אנסקי בתקופת מלחמת העולם הראשונה
מראה בית הכנסת העתיק של הבעש"ט כפי שצולם על ידי אנסקי בתקופת מלחמת העולם הראשונה
צילום עתיק מבית הכנסת של הבעש"ט (הדלת היא דלת "חדר המגיד")
צילום עתיק מבית הכנסת של הבעש"ט (הדלת היא דלת "חדר המגיד")
פנים בית הכנסת של הבעש"ט כפי שצולם על ידי אנסקי בתקופת מלחמת העולם הראשונה
פנים בית הכנסת של הבעש"ט כפי שצולם על ידי אנסקי בתקופת מלחמת העולם הראשונה
צילום מפורסם מפנים בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
צילום מפורסם מפנים בית הכנסת העתיק של הבעש"ט
צילום נדיר: פנים בית מדרשו של הבעל שם טוב
צילום נדיר: פנים בית מדרשו של הבעל שם טוב