אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
קברי צדיקים בתפוצות

אוסטראה

אהלי צדיקים / ט"ז אב ה'תשס"ו
אוסטראה, מקום קבורת המהרש"א, ה"מאיר נתיבים", רבי מאיר מאוסטראה ורבים אחרים. תמונות מספרות.

בית הקברות בו טמונים המהרש"א, המאיר נתיבים ואחרים, הפך - בתקופת השלטון הקומוניסטי - לפארק טיולים עירוני. המצבות כולן נעקרו, הושלכו ללא דורשים לעמק כלשהו סמוך לעיר, ועל שטח בית הקברות נטעו עצים, צמח דאש ונסללו שבילים, שיהיה לתושבים איפה לטייל...

אגודת אהלי צדיקים, שגילתה, באמצעות צילומים אויריים ועדויות מזקני המקום, את מקום קבר המהרש"א, הקימה - לאחר מאמצים רבים - אוהל על קברו, העמידה שלט לסימון מקום קבורת המאיר נתיבים ואף מטפלת בבית מדרשו החרב של הבעל שם טוב.

באוסטראה קבור גם הרה"ק רבי ייבי מאוסטראה, שעל קברו העמידה האגודה מצבה.

אוהל ציון המהרש"א באוסטראה
אוהל ציון המהרש"א באוסטראה
אהלי צדיקים
מצבת ציון המהרש"א
מצבת ציון המהרש"א
אהלי צדיקים
בית הכנסת של המהרש"א באוסטרואה
בית הכנסת של המהרש"א באוסטרואה
אהלי צדיקים
אוהל ציון המהרש"א
אוהל ציון המהרש"א
אהלי צדיקים
אוהל ציון המהרש"א בפארק שנבנה על בית הקברות באוסטראה
אוהל ציון המהרש"א בפארק שנבנה על בית הקברות באוסטראה
אהלי צדיקים
האוהל שנבנה על ידי האגודה על ציון המהרש"א
האוהל שנבנה על ידי האגודה על ציון המהרש"א
אהלי צדיקים
מבט אל פנים האוהל
מבט אל פנים האוהל
אהלי צדיקים
פנים האוהל. ממול: שלט המודיע על מיקום קברו של ה"מאיר נתיבים"
פנים האוהל. ממול: שלט המודיע על מיקום קברו של ה"מאיר נתיבים"
אהלי צדיקים
ציון רבי ייבי מאוסטראה
ציון רבי ייבי מאוסטראה
אהלי צדיקים
ציון רבי ייבי מאוסטראה
ציון רבי ייבי מאוסטראה
אהלי צדיקים
בית הכנסת של המהרש"א
בית הכנסת של המהרש"א
אהלי צדיקים
בית הכנסת של המהרש"א
בית הכנסת של המהרש"א
אהלי צדיקים