אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
קברים ובתי קברות

ויניצה: הוקם ציון על קברו של הרה"ק בעל 'שער ומשפט'

אהלי צדיקים / י"ח אב ה'תשס"ח
בסייעתא דשמיא מרובה הוקם לאחרונה ציון על מקום קברו של בעל 'שער המשפט', הציון נועד אף לסמן את בית הקברות.

בסייעתא דשמיא מרובה ולאחר מאבקים קשים הוקמה לאחרונה מצבת ציון על מקום קברו של רבי איסר ישראל איסרלין בן רבי וואלף, מחבר ספר "שער המשפט" על השולחן ערוך, הציון נועד אף לסמן את בית הקברות במקום - שכפי שדווח בעבר עמד בפני הרס מוחלט באישור הערייה המקומית וביוזמתה.

לאחר מאבק ארוך ועיקש, שנוהל ע"י אגודת אתרא קדישא וע"י האגודה, הוסר בנתיים האיום המיידי על בית הקברות, אם כי נותרה עבודה רבה בציון, סימון וגידור בית הקברות.

כעת, כאמור, הצליחה האגודה - כשלב ראשון - להקים מצבה על קברו של בעל 'שער המשפט' ולסמן את בית הקברות, במימונו ובנדבת ליבו של הנדיב היקר ר' מאיר אפרים שיחי' שתרם את ההוצאות לע"נ אביו הר"ר שמואל בן ר' אשר ענזיל הכהן ז"ל.

רבי איסר ישראל איסרלין חי בסביבות שנות ה-ת"ק, וכתב ספרים רבים, ביניהם 'שער המשפט' 'נחלת אבות' 'שער דעה' ו'פרישת הארי'.

ציון בעל 'שער המשפט'
ציון בעל 'שער המשפט'
אהלי צדיקים
מצבת הציון שהוקמה על ציון בעל "שער המשפט"
מצבת הציון שהוקמה על ציון בעל "שער המשפט"
אהלי צדיקים
נוסח המצבה
נוסח המצבה
אהלי צדיקים
מצבה מעידה גם על כך שהשטח כולו הינו שטח בית הקברות
מצבה מעידה גם על כך שהשטח כולו הינו שטח בית הקברות
אהלי צדיקים
ציון בעל 'שער המשפט'
ציון בעל 'שער המשפט'
אהלי צדיקים
ציון בעל 'שער המשפט'
ציון בעל 'שער המשפט'
אהלי צדיקים
ציון בעל 'שער המשפט'
ציון בעל 'שער המשפט'
אהלי צדיקים