אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ב אב ה'תשע"ט , 23/08/2019
חדשות

שומיאץ‚ רוסיה: התרגשות באיתור קברו של רב העיר הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל

אהלי צדיקים  / ג' שבט ה'תשע"ז
החיים היהודיים בעיירה שומיאץ שברוסיה, פעלו ופיכו בה שנים רבות, אך היא זכתה לפרסום מיוחד בשל גדולי התורה שפעלו בה, בראשם רבה של העיר רבות בשנים, הגאון האדיר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצ"ל, שכיהן כרב בעיירה זו ושם נטמן.
בית העלמין בעיירה חולל בצוק העתים ומצבתו של הצדיק הגדול לא נמצאה עד לאחרונה, נכדי הצדיק, הלא הם גדולי התורה המפורסמים לאויש"ט, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז' ואחיו הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א רבה של רמת השרון, אשר הביעו בפני יו"ר אגודת "אהלי צדיקים" הרב ישראל מאיר גבאי את רצונם העז לאתר את מצבת ציון זקנם הגדול זי"ע.
הרב גבאי יצא אל העיירה והחל במסע איתור מפרך ופלאי בן ימים ושבועות, בחסדי שמים נשאו המאמצים פרי. רגע לפני היאוש הסופי - בסיועם הבלתי נלאה של בני המשפחה רבי משה חיים יוסף ברטשטיין ורבי שאול אדלשטיין - סיפורה של אבן ישנה ועתיקה שעיניו הבוחנות של הרב גבאי לכדוה עומדת בצורה מוזרה קמעה, בכוחות על היא נשלפה מן האדמה, הכיתוב הבלתי קריא שעליה דרש אנרגיות נוספות של פענוח מפרך, אך הכל היה שווה. אכן, זוהי מצבת הגאון הגדול שכמובן הועמדה על מקומה בכבודה הראוי.
הרב גבאי הנרגש מיהר להציב מצבת עולם בדמות אוהל על הקבר, ועוד משימה ברשימת המשימות האינסופית של "אהלי צדיקים" הוכתרה בהצלחה