אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , י"ח תשרי ה'תש"פ , 17/10/2019
חדשות

בלרוס - רוסיה: מציינין את הקברות

דוברות | אהלי צדיקים / כ"ט אב ה'תשע"ד
קבריהם של שנים מאחי האדמו"ר הזקן מחב"ד בעל התניא והשולחן ערוך הרב נמצאו לאחרונה ברוסיה ובאוקראינה ומצבות הוקמו במקום | בעיר לאדי מושבו של בעל התניא זיע"א נמצאו קבריהם של בנו ונכדו של הצמח צדק ולאחר מאמצים נמצא בית החיים והמקום צוין | עדיין נדרש לגדר את בתי החיים | מצילים ומציינים את הקברות
רודני - רוסיה
 
אחיו של בעל התניא הרה"ק רבי משה זיע"א, הסתלק לבית עולמו ונטמן בבית החיים בעיר רודני שברוסיה, ברבות השנים ותחת שלטון הקמוניסיטים כמעט ולא היו יהודים שהתגוררו במקום, אשה אחת תושבת המקום לקחה על עצמה את עול שמירת בית החיים היהודי בו טמון אותו צדיק.
 
פעילי אגודת אהלי צדיקים - גדר אבות בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א הגיעו לא אחת לעיר על מנת לאתר ולמצוא את בית החיים היהודי בו קבורים עמך ישראל וגדולי עולם, לאחרונה לאחר שניסו לדובב את אחד מתושבי המקום הוא הפנה את הרב גבאי לרחוב בו היה בית החיים בעבר, ולאשה המתגוררת באחת הבתים במקום שבידה מידע על בית החיים.
 
לאחר שהאשה אותרה היא סירבה בהתחלה לשתף פעולה, אך הרב גבאי לא אמר נואש וניסה לדבר עימה על דא ועל הא עד שבסופו של דבר הסכימה האשה לספר כי אמה שנפטרה לפני שנים אחדות הייתה השומרת של בית החיים היהודי, ואף הראתה על המקום בו הוא היה, שבשנים האחרונות ניסו ערלי המקום להשתלט על חלקו, עקרו מצבות ואף בנו בתים על חלק משולי בית החיים. במהלך הדברים סיפרה האשה כי בנה העובד במחלקת המים של העירייה, סח לה כי אירע פיצוץ באחת הצינורות בשטח בית החיים, במהלך הנחת צינור חדש נמצאו עצמות וחלקי גופות, בנה של אותה אשה שידע שלאמו יש קשר לבית החיים מכיון שאמה היתה שומרת של המקום בא אליה והתייעץ כדת מה לעשות, והיא אמרה לו להטמין אותם במקום בו נמצאו.
 
פעילי 'אהלי צדיקים' - גדר אבות לקחו את העצמות שנותרו במקום וקברו אותם בשטח בית החיים, ואז החלו בנסיונות לקבל אישור על מנת לגדר את השטח ולהציב ציון במקום. אלא שלעירייה המקומית יש תוכניות אחרות והיא סירבה לשתף פעולה ולא נתנה לפעילים לפעול במקום ואף לא להציב מצבת ציון לבית החיים.
 
באחד הימים בעוד הרב ישראל מאיר גבאי ופעיליו מסתובבים במקום נראה יוצא מבית שבשיפולי בית החיים אדם שארשת פניו אומרת כי יהודי הוא, לאחר שניגשו אליו וביקשו שיסייע בעדם להציב מצבת ציון, האיש המחזיק באותו בקתה כבקתת נופש וביתו במקום אחר הסכים לשתף פעולה וכך בביתו החלו להקים חלקי מצבה ולאחר שהיתה מוכנה הוציאוה אל שטח בית החיים בסוף חצרו של אותו אדם, וכבא במחתרת הקימו במקום מצבת ציון המספרת כי במקום זה שוכן בית עלמין שבו טמון קדוש עליון - הרה"ק רבי משה אחיו של בעל התניא זיע"א.
 
באגודת אהלי צדיקים - גדר אבות מנסים ומקווים שחפץ ה' בידם יצלח, ושבקרוב יושגו האישורים והתקציב לגדר את שטח בית העלמין ולהציב מצבה גדולה יותר וראויה
 
יאנוביץ - אוקראינה
 
אח נוסף היה לו לבעל התניא שחיבר ספרים רבים ואף מובא בכתביו של הבעל התניא המכונה המהרי"ל, רבנו יהודה לייב נטמן לאחר הסתלקותו בבית החיים היהודי בעיר יאנוביץ שבאוקראינה, תושבי המקום הערלים ניסו ברבות השנים לא אחת להשתלט על שטח בית החיים, מצבות רבות נעקרו ממקומם ושימשו לרצף בהם את חצרותיהם, תושבי המקום נגסו בחלקים משטח המקום.
 
בשנים האחרונות עמלו באהלי צדיקים להסדיר את המקום כבית עלמין יהודי לקבל את האישורים הנדרשים ולצין את המקום, לאחרונה המאמצים נשאו פרי וראש העיר נתן את האישור הנדרשים. באהלי צדיקים לא בזבזו זמן והקימו במקום מצבה על קברו ומצבת ציון כי במקום היה בית עלמין יהודי, עדיין פועלים להשיג את נאמצעים הפיננסיים על מנת לגדר את בית העלמין טרם יחזור בו ראש העיר מאישורו ומקווים בקרוב לברך על המוגמר.
 
לאדי - אוקראינה
 
לאדי עיר ואם בישראל מקום מושבו של האדמו"ר הזקן מחב"ד בעל התניא והשו"ע, בבית החיים היהודי בעיר נטמנו גדולי עולם וביניהם בנו של הצמח צדק הרה"ק רבי חיים שניאור זלמן זיע"א ובנו רבי יצחק דובער בעל סידור מהרי"ד. בית עלמין זה נעלם מיקומו וגם המאמצים אצל זקני העיר למצוא את המקום עלו בתוהו.
 
לאחר חקירות ודרישות שלא פסקו הפנו אנשי המוזיאון המקומי את יו"ר אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי ואת פעיליו לאשה זקנה ושבעת ימים, ולאחר חקירות ודרישות האשה הצביעה על המקום בו זוכרת שבימי צעירותה אנשי המקום שומרי התורה והמצוות היו עולים להתפלל על קברי הצדיקים.
 
יו"ר הארגון הרב ישראל מאיר גבאי שידיו רב לו באיתור ומציאת מקום מנוחתם של אנשי הדורות הקודמים ביניהם גדולים עולם, החל לחפש ואף מצא שרידים של מצבות וסימנים כי אכן במקום היה קיים בית עלמין יהודי, הפעילים לא בזבזו זמן ומצבה גדולה המציינת כי המקום אדמת קודש הוא הוקמה במקום, וכי יהודים וגדולי עולם טמונים במקום קדוש זה, גם במקום זה פועלים באגודת אהלי צדיקים להשיג את האמצעים הפיננסים על מנת לגדר את המקום.
 
כל זה נוסף לאלפי בתי קברות ומקומות קדושים ברחבי מזרח אירופה שאותרו ומוחזקים על ידי הארגון, ביניהם בעיירה קופוסט הנמצא באותו איזור שם איתרה האגודה לפני מספר שנים את מציבותיהם של הרה"ק רבי יהודה לייב בנו של הצמח צדק ובן נוסף הרה"ק רבי שלמה זלמן מקופוסט זיע"א.
 
גם בעיר סטראשיליא הנמצאת לא הרחק משם איתרו את קברו ומצבתו של הרה"ק רבי אהרן מסטראשיליא זיע"א שהיה רב העיר ומגדולי תלמידי בעל התניא שחיבר ספרים רבים, באהלי צדיקים שיפצו את מצבותיהם וציינו את קברם של אותם גדולי עולם.
 
יו"ר אגודת אהלי צדיקים - גדר אבות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א מבקש לציין כי על מנת לשמר את בתי החיים היהודים ברחבי העולם, יש צורך למצוא גואל, צאצא וכלל העולים להתפלל על קברותיהם של גדולי עולם, שיגיעו למקום יתפללו, "במקומות בהם יש התעניינות ודרישה להגיע למקום - המקום נשמר יותר ותושבי המקום פחות נוגעים בקברים ובמצבות", כדי שאותם גדולי עולם יתפללו על עם ישראל על הכלל ועל הפרט לישועה ורחמים, נדרש מעימנו להגיע לאותם מקומות ולדאוג לשמר את אותם בתי עלמין וקבריהם של גדולי עולם הטמונים בה.
המצבה ברודני
המצבה ברודני
אהלי צדיקים
יו"ר האגודה על הציון ברודני
יו"ר האגודה על הציון ברודני
אהלי צדיקים
המצבה ביאנוביץ
המצבה ביאנוביץ
אהלי צדיקים
המצבה בלאדי
המצבה בלאדי
אהלי צדיקים
יו"ר האגודה על הציון בלאדי
יו"ר האגודה על הציון בלאדי
אהלי צדיקים
המצבה בקאפוסט
המצבה בקאפוסט
אהלי צדיקים
המצבה בסטראשלה
המצבה בסטראשלה
אהלי צדיקים