אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ד חשוון ה'תש"פ , 22/11/2019
חדשות

הבעל שם טוב

ג' ניסן ה'תש"ע
הבעל שם טוב הקדוש. תקציר תולדות חייו ופעולתו בקרב עם ישראל‚ לרגל שנת ה-250 להסתלקותו - "שנת הבעל שם טוב"

אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו ואחריו על עפר מי יקום
(רבי מנחם מנדל מויטבסק)

אחת לשבעים שנה יורדת נשמה לעולם שתפקידה
לסייע לעם ישראל ברוחניות וגשמיות כאחד
(רשימות דברים)

אור גדול נולד
רבינו הקדוש, רבי ישראל בן אליעזר המכונה ′בעל שם טוב′ נולד בח"י אלול שנת ת"ס לערך (1698- 1700) בעיירה אקופ שבמערב אוקראינה.
הייתה זו תקופה היסטורית קשה לעם ישראל בהיותו מוכה וחבול מהתקפות הקוזקים הידועות בשם גזירות ת"ח ת"ט. היו אלה ימים של התפוררות הקהילה היהודית במזרח אירופה.
ימי ילדותו ונערותו של הבעש"ט אפופי מסתורין וסוד. ככל הידוע נולד להוריו שהיו מבוגרים מאוד והתייתם כילד, ושנים רבות שימש כשומר בבית מדרש ועוזר למלמד תינוקות. בחשאי היה עוסק בתורה ולמד כתבי קבלה ונסתר.

ימי התבודדות והתקדשות
בהיות הבעש"ט כבן שמונה עשרה עזב את כפר הולדתו ועבר להיות מלמד בכפר שליד העיר הגדולה ברודי. כאן פגשו אחד מרבני העיר שהתרשם מיכולותיו ומידותיו הטובות ואירס לו את בתו ששמה חנה. 
האב נפטר ואחיה של אשתו רבי גרשון אברהם מקיטוב לא היה מרוצה מהאירוסין שכן לא הכיר עדיין בגדלותו של גיסו. למרות זאת הסכימה מרת חנה להינשא לבעש"ט.
לאחר נישואיו עזב חתימת מרן הבעש′′טחתימת מרן הבעש′′טרבי ישראל בעל שם טוב את העיר ונדד דרומה להרי הקרפטים כאן המשיך להתבודד וללמוד תורה בסתר, וקנה לעצמו ידיעות רבות בתורה, תוך שהוא מנסה להסתיר את גדלותו ולהסוות את הליכותיו. את פרנסתו מצא מכריית חימר בהרים אותם מכרה אשתו, לאחר קשיי פרנסה כיהן הבעש"ט כשוחט בכמה עיירות ובסופו של דבר גיסו סייע לו לחכור פונדק ליד העיר קיטוב וממנו הייתה פרנסתו.

סיוע לעם ישראל
הבעל שם טוב עבר לעיר טלוסט והמשיך לעסוק בו בהוראת ילדים ועדיין חי בעוני גדול. בהיותו בן 36 שנה התגלה, והחל לפעול כמרפא ובעל שם (כינוי לאדם העוסק בריפוי באמצעות שמות הקודש הנסתרים).
הבעש"ט נדד בין עיירות אוקראינה, פעל ישועות, ריפא חולים וסייע להמוני העם באמצעות תפילותיו וקמיעותיו. בקמיעותיו נהג לרשום את שמו ובאמצעותו פעל ישועות.
אך יחד עם רפואת הגוף עסק גם ברפואת הנפש: היה מורה למכיריו ומקורביו את דרכי החיים ואת דרכי האמונה. בזכות דרכו זו קיבל תוספת לכינויו, ומן הזמן ההוא ואילך היו קורין לו בשם "בעל שם טוב".

הפצת תורת החסידות
בשנת ת"ק (1940) קבע הבעש"ט את בית מדרשו בעיירה מזיבוז בעיירה זו הייתה קהילה יהודית עתיקה המפורסמת ברבניה, שהיו גדולי תורה.
אל העיירה נהרו תלמידיו הרבים ושם לימד והפיץ את תורת החסידות שחוללה מהפך ותחייה רוחנית של עם ישראל.
ציון הבעל שם טוב הקדוש שבמזבוזהבעש"ט משך אליו רבנים ויחידי סגולה, שהיו יושבים לפניו להקשיב לתורתו ולחכמתו. כך נוצרה סביב לו חבורת חסידים תלמידי חכמים אך לא רק: גם אנשים פשוטים, שהיו זקוקים להוראותיו והדרכותיו בחייהם, נהרו אליו והבעש"ט קירבם וכיבדם מאוד.

לפי תורתו אותה לימד ערכו של כל יהודי גדול כקטן הוא אינסופי ואת כולם יש לאהוב עד כלות.
פעם כשראה את אחד מתלמידיו מנשק את בנו אמר לו, "דע לך, שאני אוהב את היהודי הפשוט ביותר יותר ממה שאתה אוהב את בנך".
תורת החסידות מתבססת על תורת הסוד, והיא מלמדת שכל יהודי ויהודי הוא חלק אלו-ה ממעל, ורק כשכולנו יחד ורק כאשר כל אחד נותן את חלקו ניתן להגיע אל הייעוד ואל הגאולה. כך גם מלמדת החסידות כי גדול ערכו של הלב בעבודת ה′, וכי יש לעבוד את ה′ בשמחה וטוב לבב.
המחשבה החסידית הטעימה את חשיבותה של הדבקות בה′ ואת הרעיון שעל האדם להחדיר את הנוכחות האלוקית בכל היבט והיבט של מעשיו.
את האור המיוחד של האלוקות ניתן לחוש מתוך אותיות התורה, וההדבקות באותיות התורה הינה בעצם דבקות באור העליון והאינסופי הגנוז בהן.

פטירתו
הבעל שם טוב נפטר במזיבוז בחג השבועות ו′ סיוון תק"כ (1760) והניח אחריו בן ר′ צבי ובת מרת אדל.
השנה ימלאו מאתיים וחמישים שנה לפטירתו תק"כ - תש"ע.
תלמידיו אחריו המשיכו את דרכו והפיצו את תורתו ברחבי העולם. הידועים שביניהם הם רבי דוב בער - המגיד ממעזריטש, רבי יעקב יוסף כהן מפולנאה בעל ה"תולדות יעקב יוסף", רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי פנחס מקוריץ. תלמידיהן המשיכו בדרכם והפיצו את תורת החסידות שהתפשטה בקצב מהיר ואלפים הצטרפו לשורותיה.
חצרות חסידיות בעלי דגשים שונים קמו במהלך השנים, כשכולן יונקים את כוחן ואת דרכן מאורו של הבעל שם טוב הממשיך להאיר עד ימינו אנו.

אוהל ציון רבינו הבעל שם טוב במז'בוז'
אוהל ציון רבינו הבעל שם טוב במז'בוז'
אהלי צדיקים