אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ט"ו אלול ה'תשע"ט , 15/09/2019
אודות

מי מפקח על פעילות האגודה

כ' כסלו ה'תש"ע
לצד האגודה‚ הוקמה וועדת רבנים בה חברים חמישה רבנים

לצד האגודה, הוקמה וועדת רבנים בה חברים חמישה רבנים: הרה"ג הרב אברהם ישעיהו ביק (חבר איחוד הרבנים בארה"ב וקנדה) וכ"ק אדמו"ר מסקאליע – ובארץ ישראל: הרבנים הגאונים רבי מאיר סירוטה, מו"צ ב"העדה החרדית", רבי חיים אלעזר שיינברגר, ראש בית הדין לענייני ממונות "בית יצחק" ורבי חיים יהודה רבינוביץ אב"ד ירושלים.
מלבד אלה, המפקחים באופן שוטף על פעילות האגודה בארץ ובחו"ל, פועלת האגודה גם על פי הנחייתם של הרה"ג
רבי דוד שמידל שליט"א, יו"ר אגודת אתרא קדישא ורבנים נוספים, המכריעים בשאלות שמתעוררות בפני האגודה לאור פעילותה.
חברי הועד בסיור בערי אוקראינה
חברי הועד בסיור בערי אוקראינה
אהלי צדיקים
עם הרב ביק בביהכנ"ס העתיק במזיבוז
עם הרב ביק בביהכנ"ס העתיק במזיבוז
אהלי צדיקים
עם גאב"ד מקאווא
עם גאב"ד מקאווא
אהלי צדיקים
עם האדמור מבלז
עם האדמור מבלז
אהלי צדיקים
עם הרב שלזינגר אב"ד זנבה
עם הרב שלזינגר אב"ד זנבה
אהלי צדיקים
עם הרב עמר
עם הרב עמר
אהלי צדיקים