אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
קברים ובתי קברות

איבניץ - ר' זאב מז'יטומיר

אהלי צדיקים / ט' ניסן ה'תשס"ז
בשנת תשנ"ה איתרה אגודת אהלי צדיקים קברו של רבי זאב מז'יטומיר‚ מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש בבית הקברות באיבניץ והקימה מצבה ואוהל על קברו‚ ובשנת תשס"א שופץ האוהל שוב.

בשנת תשנ"ה איתרה אגודת אהלי צדיקים קברו של רבי זאב מז′יטומיר, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש בבית הקברות באיבניץ והקימה מצבה ואוהל על קברו, ובשנת תשס"א שופץ האוהל שוב.

 

אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אהלי צדיקים
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אהלי צדיקים
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אהלי צדיקים
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אוהל רבי זאב וולף מזיטומיר
אהלי צדיקים
מצבת רבי זאב וולף מזיטומיר
מצבת רבי זאב וולף מזיטומיר
אהלי צדיקים
מצבת ציון רבי זאב וולף מז'יטומיר
מצבת ציון רבי זאב וולף מז'יטומיר
אהלי צדיקים